Застраховки

Автокаско Автокаско

Застраховка Автокаско осигурява пълна застрахователна защита на МПС срещу пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, пътно-транспортни произшествия включително щети в паркирано състояние.

Гражданска отговорност Гражданска отговорност

Предмет на застраховане по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" е отговорността на физическите лица с постоянен адрес или разрешение за пребиваване в страната, както и юридическите лица със седалище в Република България.

Зелена карта Зелена карта

Застраховка "Зелена карта" покрива отговорността на водача на МПС, причинил пътно транспортно произшествие, за нанесените от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица на територията на страните членки на Международното споразумение "Зелена карта".

Работно време: Понеделник - Събота: 8:00 - 18:00 часа
Неделя: Почивен ден
гр. София, кв. Бенковски,
ул. Лазар Михайлов 36
Тел: 0898 63 84 65
E-mail: office@gtp-sofia.bg